fast70

Came właśnie wprowadziło odświeżone siłowniki CAME FAST. Automaty dedykowane na szerokie słupki otrzymały nowe obudowy. Mechanika CAME FAST pozostała bez zmian, a więc...