10. Transformator 230V/23V/28V SPIDER6100

257.07

Waga 1 kg
Wymiary 15 x 15 x 15 cm