Wymagania techniczne

W dziale tym znajdziecie Państwo najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące: typów dostępnych prowadzeń, wytycznych odnośnie prawidłowego przygotowania otworu garażowego pod względem konstrukcyjnym i montażowym, schemat rozprowadzenia instalacji elektrycznej i sterującej do napędów zastosowanych w automatycznych bramach garażowych Nice.

Bramy wyposażone są w kompletny zestaw montażowy dostosowany do standardowych warunków montażowych
(wysokości nadproża „S max” tabele poniżej). W przypadku nadproży przekraczających S max konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszeń.